Analýza trhu

Analýza vychází ze zadání a sleduje dané parametry. Posuzuje potenciál, definuje příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky. Predikuje vývoj, otevírá nové možnosti. Poskytuje nezávislý, ničím nezatížený pohled na předloženou problematiku.