Prodej Vaší nemovitosti krok po kroku

První schůzka s makléřem – zde si řekneme jaká je cenová realita, očekávání prodávajícího, podmínky prodeje a předpokládaný průběh prodeje.

Následně připravíme smluvní dokumentaci k nemovitosti, dohodneme prodejní strategii a podmínky.

Nemovitost připravíme k prodeji, shromáždíme potřebné dokumenty, zanalyzujeme slabé a silné stránky, možná rizika. Definujeme priority a případně úkoly pro prodávající, které je třeba k prodeji splnit.

Nemovitost připravíme k prezentaci, profesionálně nafotíme, připravíme video prohlídku, digitalizujeme předané podklady, případně zajistíme vizualizaci.

Nemovitost nabízíme dle strategie dohodnuté s prodávajícím pomoci prověřených marketingových kanálů.

Se zájemci absolvujeme potřebné prohlídky, aktivně komunikujeme a poskytujeme prodávajícímu aktuální zpětnou vazbu z trhu. Asertivně vyjednáváme se zájemci o podmínkách obchodu. Pomáháme kupujícímu s financováním, pokud je třeba.

Jakmile jsou podmínky dohodnuty, připravujeme rezervační smlouvu a začínáme pracovat na přípravě smluvní dokumentace, jako kupní, případně budoucí kupní smlouva, úschovní smlouva, návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Po podpisu smluvní dokumentace následuje úhrada kupní ceny kupujícím. Po provedení platby obdrží plátce potvrzení o uhrazení kupní ceny. Následně je proveden vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, kdy čekáme 21 dní na zpracování katastrem. Následně po předložení listu vlastnického s novým vlastníkem uschovateli, z něhož plyne, že na nemovitosti neváznou žádné právní vady, zajistíme výplatu peněz dle podmínek úschovní smlouvy.

Následuje předání nemovitosti novému majiteli. Připravíme předávací protokol, pomůžeme s přepisem energií, vyúčtováním nákladů na provoz nemovitosti a v následujícím roce jsme k dispozici při podávání daňového přiznání.