K prodeji se nabízí výrobní areál ve Zlíně, Jaroslavicích

Cena: Na dotaz v RK

Průmyslový areál vznikl přestavbou původního zemědělského družstva v devadesátých letech 20. st. Na celkové ploše 8 154 m2 se nachází hlavní zděný objekt stolárny, vedlejší objekt na řezání dřeva a plechový přístřešek. Asi polovina plochy je zpevněná asfaltem nebo panely. Areál je oplocen. Průmyslová hala o výměře 853 m2 stolárna Původní objekt kravína, byl v roce 1994 upraven a rekolaudován pro strojní výrobu. Nosný systém ocelová konstrukce vyplněná pálenými cihlami, se sedlovou střechou, zděnými příčkami z pálených cihel, štukovou vápenocementovou omítkou, fasáda břízolitová fasádní omítka. Kolem objektu jsou zpevněné manipulační plochy s asfaltovým a panelovým povrchem. Délka objektu je 72,8 m, šířka 17,3 m, výška 11,25 m, světlá výška 1. NP je 3,35 m, výška 2. NP je 7,6 m, se sníženým stropem, zakrývajícím krov s výstupem na půdu 1. NP stolárna, bytová jednotka s vlastním sociálním zařízením, pro potřeby správce o výměře 24,7 m2 (16,14 pokoj, 7,32 koupelna, 1,25 WC). Podlahová plocha 1. NP je 800 m2 2. NP restaurace s kuchyní, bowlingová dráha, administrativa a zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení pro hosty, s půdním prostorem. Podlahová plocha 2. NP asi 700 m2 Objekt je napojen na vodovodní řád, elektřinu. Vytápění je zajištěno samostatným kotlem na dřevo. Výrobní hala o výměře 115 m2 pro řez dřeva. Délka objektu je 18,18 m, šířka 6,1 m výška 4,35 m, světlá výška je 3,15 m. Přes pozemky vedou přípojky vody pro RD za areálem, el. vedení. Některá břemena už nejsou nezbytně nutná a je možno jednat o případném výmazu těchto břemen z KN. Celková výměra všech ploch: 8 154 m2. Volné manipulační a skladové plochy: 7 186 m2 z toho zpevněné asi 500 m2. Zastavěné plochy: 1 397 m2. Výrobní plochy: 900 m2 Plochy pro služby: 700 m2 Obytné plochy: 25 m2 Skladovací plochy venkovní, zastřešené: 400 m2 Celkem užitné plochy 1 525 m2 Celková plochy pozemků 8 154 m2 Z hlediska územního plánu je lokalita vydaná jako smíšená výrobní, vhodná pro výrobu a skladování, komerční zařízení, přípustné je bydlení pro správce či majitele zařízení.

Cena:

Na dotaz v RK.

Vybavenost

Makléř

Eva Mlčková, Mgr.
Telefon: 604 276 446
E-mail: mlckova@dohoda.cz