O nás

Jsme zavedená kancelář, s více jak 25letou praxí. Zakládáme si na osobním přístupu, znalosti trhu, právních a finančních otázek souvisejících s realitním trhem.

Provedeme Vás celým procesem prodeje Vaší nemovitosti, maximalizujeme Váš užitek a snížíme Vaši časovou zátěž související s prodejem samotným.

Spolupracujeme se zavedenou klientelou, která se k nám se svými potřebami ráda vrací.

Spolupracujeme s developery na jejich rezidenčních projektech. Pomáháme při sestavení marketingového mixu pro propagaci daného projektu,  aktivně komunikujeme s případnými zájemci.

Připravujeme smluvní dokumentaci, prohlášení vlastníka pro vklad nemovitosti do katastru nemovitostí. Po dokončení projektu předáváme byty novým majitelům.

Pro případné zájemce o koupi jakékoliv nemovitosti jsme oporou při řešení financování koupě. Kupující a provedeme celým průběhem výstavby, která průměrně trvá přes dva roky.

 

Zajistíme:

prodej Vaší nemovitosti
pronájem Vaší nemovitosti, vč. předání nájemníkovi
celoroční správu investiční nemovitosti
ocenění nemovitosti
analýzu trhu
příprava prohlášení vlastníka
finanční poradenství

Prodej Vaší nemovitosti krok po kroku

První schůzka s makléřem – zde si řekneme jaká je cenová realita, očekávání prodávajícího, podmínky prodeje a předpokládaný průběh prodeje.

Následně připravíme smluvní dokumentaci k nemovitosti, dohodneme prodejní strategii a podmínky.

Nemovitost připravíme k prodeji, shromáždíme potřebné dokumenty, zanalyzujeme slabé a silné stránky, možná rizika. Definujeme priority a případně úkoly pro prodávající, které je třeba k prodeji splnit.

Nemovitost připravíme k prezentaci, profesionálně nafotíme, připravíme video prohlídku, digitalizujeme předané podklady, případně zajistíme vizualizaci.

Nemovitost nabízíme dle strategie dohodnuté s prodávajícím pomoci prověřených marketingových kanálů.

Se zájemci absolvujeme potřebné prohlídky, aktivně komunikujeme a poskytujeme prodávajícímu aktuální zpětnou vazbu z trhu. Asertivně vyjednáváme se zájemci o podmínkách obchodu. Pomáháme kupujícímu s financováním, pokud je třeba.

Jakmile jsou podmínky dohodnuty, připravujeme rezervační smlouvu a začínáme pracovat na přípravě smluvní dokumentace, jako kupní, případně budoucí kupní smlouva, úschovní smlouva, návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Po podpisu smluvní dokumentace následuje úhrada kupní ceny kupujícím. Po provedení platby obdrží plátce potvrzení o uhrazení kupní ceny. Následně je proveden vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, kdy čekáme 21 dní na zpracování katastrem. Následně po předložení listu vlastnického s novým vlastníkem uschovateli, z něhož plyne, že na nemovitosti neváznou žádné právní vady, zajistíme výplatu peněz dle podmínek úschovní smlouvy.

Následuje předání nemovitosti novému majiteli. Připravíme předávací protokol, pomůžeme s přepisem energií, vyúčtováním nákladů na provoz nemovitosti a v následujícím roce jsme k dispozici při podávání daňového přiznání.

Pronájem

Pokud máte nemovitost nebo uvažujete o nákupu investiční nemovitosti k pronájmu, zajistíme kompletní služby spojené s pronájmem. Realizujeme prezentaci nemovitosti, prohlídky a komunikaci s potenciálními zájemci, vč. prověření potenciálního nájemníka. Dojednáváme podmínky nájmu a sepisujeme nájemní smlouvu a předáváme nemovitost nájemníkovi.

Pokud má majitel zájem, provádíme aktivní dlouhodobou správu investičních nemovitostí, kdy řešíme za majitele daňové a právní úkony a zajišťujeme plnou obsazenost nemovitosti.

Ocenění nemovitosti

Disponujeme živnostenským oprávněním pro oceňování majetku pro věci movité. Zpracováváme ocenění tržní hodnoty pro zájemce z řad notářů, soukromých i právních subjektů, vč. municipalit.

Tržní hodnota nemovitosti se určuje ze sjednaných cen porovnáním podobných nemovitostí v dané lokalitě. Jedná se tedy o cenu, které by mohlo možno dosáhnout při prodeji stejného, či popřípadě obdobného, majetku nebo při poskytování stejné, nebo obdobné, služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku, ke dni ocenění (zákon č. 151/1997 Sb.) Pokud zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňuje se majetek a služba cenou obvyklou.

Právě ocenění tržní hodnoty má být co možno nejpravdivější náhled na tržní potenciál dané nemovitosti a má být podkladem pro argumentaci k cenové strategii při prodeji.

Analýza trhu

Analýza vychází ze zadání a sleduje dané parametry. Posuzuje potenciál, definuje příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky. Predikuje vývoj, otevírá nové možnosti. Poskytuje nezávislý, ničím nezatížený pohled na předloženou problematiku.

Prohlášení vlastníka

Pokud vlastníte nemovitost v podílovém vlastnictví a rádi byste tento majetek rozdělili na více částí, připravíme pro Vás tento dokument.

Typický příklad je bytový dům s 5 byty, kdy každý vlastní nedefinovanou čtvrtinu domu vč. pozemku. Úskalím tohoto vlastnictví je právě nedefinovatelnosti, což omezuje vlastníka v nakládání s bytem. Toto vlastnictví znemožňuje financování nákupu formou hypotečního úvěru, což značně snižuje potenciál při možném prodeji, nebo jako forma zajištění pro jiné úvěry vlastníka.

Prohlášení vlastníka přesně definuje příslušenství k nemovitosti, které není přesně specifikované na listu vlastnictví a je jen na ústní dohodě současných spoluvlastníků. Vlastnící jsou pak vázání ústní dohodou, kterou v případně prodeje jedné z jednotek v domě nemusí respektovat nový vlastník jedné z jednotek.

Prohlášení tak zakotví, že k dané jednotce se váže konkrétní sklep, parkovací stání, nebo jiný prostor.

Prohlášení vlastníka tak vymezuje přesně vlastnictví a chrání majitele před zpochybněním jeho vlastnického práva a umožňuje s ní nakládat jako se samostatnou věcí z hlediska práva.

Finanční poradenství

  • komplexní servis v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investic
  • hypoteční úvěry
  • spotřebitelské a podnikatelské úvěry
  • podnikatelské pojištění
  • pojištění majetku a osob


Více informací naleznete na stránce barboraklhufkova.cz

Správa nemovitostí

Celoroční správa Vašich nemovitostí, zajistíme kompletní služby spojené s pronájmem, prohlídky a komunikaci s potenciálními zájemci, vč. prověření potenciálního nájemníka. Dojednáváme podmínky a sepsání nájemní smlouvy a předáváme nemovitost nájemníkovi. Provádíme aktivní dlouhodobou správu investičních nemovitostí, kdy řešíme za majitele daňové a právní úkony a zajišťujeme plnou obsazenost nemovitosti.