Plánování stavby domu na úzkém pozemku

Ne vždy je tvar pozemku ideální. Nicméně i s nestandardním pozemkem se dá pracovat a může na něm vzniknout komfortní bydlení.

Nejvýhodnějším tvarem pozemku pro samostatně stojící rodinný dům je obdélník. Strana, orientovaná k přístupové komunikaci, by měla mít optimální délku 18 m, což následně umožní postavit dům zhruba o šířce 10 m s garáží. Podle architektů je optimální poměr stran obdélníkového půdorysu pozemku 2:3. Avšak každý metr čtvereční stojí peníze, a tak se pozemky v čase spíše zmenšují. Navíc, jak podmínky stanovené stavebním zákonem, tak podmínky některých územních plánů, neumožňují postavit kdekoli cokoli.

Úzkým pozemkem je obecně myšleno, pokud jeho šířka je menší než 15 metrů. V případě takto úzkých pozemků jsou nejpalčivějším problémem odstupové vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních domů.

Od sousední stavby musíte dodržet sedmimetrovou vzdálenost, pokud na protilehlých stěnách jsou okna obytných místností. Zmenšit vzdálenost mezi domy na 4 metry je možné, pokud se na daných zdech okna obytných místností nenacházejí. Pokud koupíte pozemek vedle již zastavěného pozemku se stavbou blíže k hranici svého pozemku, musíte tuto vzdálenost vynahradit Vy. Nicméně stavební úřady to nechávají jedině na dohodě majitelů, kde stávající stavitel je v nevýhodě oproti tomu, kdo již bydlí. A pokud ten nevyjde vstříc, může nastat problém i u pozemku, který se do té doby jevil ideálním.

Koupě pozemku je velmi náročná a skýtá značná rizika, především, pokud se jedná o nezastavěný pozemek. Vše je třeba ověřit předem. Příslib neznamená závazek. Takže nezbývá než si poskytnuté informace ověřit, přísliby formulovat jako právně vymahatelní, jako třeba věcné břemeno. Stačí změna majitele sousedního domu, ve vedení obce a všechno může být jinak.

Pro úzký a dlouhý pozemek je mnohem obtížnější navrhnout vhodný dům. Šikovní architekti si poradí. Dům na úzkém pozemku může být z ulice nenápadný, individuální architektonické řešení jej může povýšit na jedinečný soukromý prostor.

Proto není třeba se takového pozemku obávat, ale respektovat ho.